Работа-работа, перейди на Азатота, с него на Шуб-Ниггурата, а мне — их зарплата!